فهرست

شهرستان بجستان

برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید رجایی بجستان
در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار شد؛

برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید رجایی بجستان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برنامه های فرهنگی در کتابخانه شهید رجایی بجستان انجام شد.

25 /1/ 1400
مشاهده
برنامه های فرهنگی توسط اداره کتابخانه های عمومی بجستان
در نیمه نخست فروردین ماه انجام شد؛

برنامه های فرهنگی توسط اداره کتابخانه های عمومی بجستان

بزرگداشت روز شهردار و برگزاری مسابقه کتابخوانی هفته جوان و اعیاد شعبانیه از جمله برنامه ها یفرهنگی اداره کتابخانه های عمومی بجستان در نیمه نخست فروردین ماه سال جاری بوده است.

14 /1/ 1400
مشاهده