فهرست

شهرستان جوين

بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در کتابخانه عطاملک جوینی
به همت محفل ادبی عطاملک جوینی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد؛

بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در کتابخانه عطاملک جوینی

چهارمین جلسه محفل ادبی «عطاملک جوینی» اداره کتابخانه های عمومی جوین به مناسبت دو اسفند روز جهانی زبان مادری در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب برگزار شد.

5 /12/ 1399
مشاهده
معرفی کتاب بایقوش در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب
به همت محفل ادبی عطاملک جوینی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد؛

معرفی کتاب بایقوش در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب

به همت محفل ادبی «عطاملک جوینی» اداره کتابخانه های عمومی جوین جلسه رونمایی و معرفی کتاب«بایقوش» با حضور نویسنده کتاب در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب برگزار شد.

5 /12/ 1399
مشاهده