فهرست

شهرستان چناران

آیین سلام بر حبیب در کتابخانه های عمومی چناران
در ایام رحلت حضرت رسول اکرم(ص)برگزار شد؛

آیین سلام بر حبیب در کتابخانه های عمومی چناران

به همت کتابخانه های عمومی چناران مراسم زیارت ازبعید پیامبر اعظم (ص) با عنوان آیین سلام بر حبیب برگزار شد.

27 /7/ 1399
مشاهده
    برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) چناران
به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد؛

برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) چناران

همزمان با روز جهانی کودک برنامه های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام چناران برگزار شد.

22 /7/ 1399
مشاهده