فهرست

شهرستان خليل آباد

بازدید مسئولان خلیل آباد از کتابخانه عمومی بحر العلوم شهرستان
همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛

بازدید مسئولان خلیل آباد از کتابخانه عمومی بحر العلوم شهرستان

مسئولین شهرستان خلیل آباد همزمان با 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از کتابخانه بحر العلوم بازدید کردند.

19 /12/ 1399
مشاهده
جلسه شورای فرهنگ عمومی خلیل آباد در کتابخانه عمومی بحرالعلوم
به میزبانی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد؛

جلسه شورای فرهنگ عمومی خلیل آباد در کتابخانه عمومی بحرالعلوم

جلسه شورای فرهنگ عمومی خلیل آباد در با هدف گرامیداشت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کتابخانه عمومی بحرالعلوم برگزار شد.

19 /12/ 1399
مشاهده