فهرست

شهرستان خواف

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خواف برگزار شد
با حضور فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خواف برگزار شد

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه ها عمومی شهرستان خواف با حضور فرماندار برگزار شد.

5 /11/ 1399
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف
با حضور بخشدار برگزار شد؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش جلگه زوزن خواف با حضور بخشدار و اعضای انجمن در کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

18 /10/ 1399
مشاهده