فهرست

شهرستان داورزن

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی داورزن برگزار شد
با حضور فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی داورزن برگزار شد

پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان داورزن با حضور فرماندار و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار شد.

5 /12/ 1399
مشاهده
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت مطالعه و کتابخوانی در داورزن
در دیدار روسای ادارات بنیاد شهید و کتابخانه های عمومی تاکید شد؛

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت مطالعه و کتابخوانی در داورزن

در دیدار روسای بنیاد شهید و کتابخانه های عمومی داورزن بر توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محتوای کتاب و کتابخوانی تاکید شد.

1 /11/ 1399
مشاهده