فهرست

شهرستان زواره

برنامه های فرهنگی در کتابخانه استاد صاحبکار زاوه
همزمان با عید بزرگ مبعث برگزار شد؛

برنامه های فرهنگی در کتابخانه استاد صاحبکار زاوه

همزمان با عید بزرگ مبعث برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه استاد صاحبکار شهرستان زاوه برگزار شد.

25 /12/ 1399
مشاهده
طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی استاد صاحبکار زاوه
همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی انجام شد؛

طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی استاد صاحبکار زاوه

طرح کتابخانه گردی همزمان با 17 اسفند ماه، هفدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهرستان زاوه برگزار شد.

20 /12/ 1399
مشاهده