فهرست

شهرستان ششتمد

برنامه های فرهنگی در کتابخانه بیهقی ششتمد سبزوار
به مناسبت دهه فجر برگزار شد؛

برنامه های فرهنگی در کتابخانه بیهقی ششتمد سبزوار

برنامه های فرهنگی به مناسبت دهه فجر در کتابخانه عمومی بیهقی ششتمد سبزوار برپا شد .

20 /11/ 1398
مشاهده
نهاد کتابخانه ها

پرداخت نيم درصد سال 86 شهرداري ششتمد

پرداخت مبلغ 1,533,800 ريال جهت تسويه نيم درصد سال 86 توسط شهرداري ششتمد

10 /6/ 1387
مشاهده