فهرست

شهرستان صالح آباد

نشست کتاب خوان انقلاب در کتابخانه شهید باهنر صالح آباد
به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد؛

نشست کتاب خوان انقلاب در کتابخانه شهید باهنر صالح آباد

به مناسبت دهه مبارک فجر نشست کتاب خوان انقلاب توسط کتابخانه شهید باهنر شهرستان صالح آباد برگزار شد.

21 /11/ 1399
مشاهده
نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد؛

نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید باهنر صالح آباد

نشست کتاب خوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی توسط کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان صالح آباد به صورت مجازی برگزار شد.

29 /8/ 1399
مشاهده