فهرست

شهرستان فريمان

 آیین سلام بر مادر در کتابخانه شهید مطهری فریمان
در آستانه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)برگزار شد؛

آیین سلام بر مادر در کتابخانه شهید مطهری فریمان

در آستانه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) آیین سلام بر مادر در کتابخانه شهید مطهری فریمان برگزار شد.

25 /10/ 1399
مشاهده
طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان در فریمان
همزمان با روز حمل و نقل انجام شد؛

طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان در فریمان

به مناسبت 26 اذر روز حمل و نقل،طرح اهداء بسته فرهنگی به رانندگان فریمانی اجرا شد.

26 /9/ 1399
مشاهده