فهرست

شهرستان فيروزه

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه با شهردار شهرستان به منظور همکاری و همراهی در فعالیتهای فرهنگی
با هدف گسترش برنامه های ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه با شهردار شهرستان به منظور همکاری و همراهی در فعالیتهای فرهنگی

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه با شهردار شهرستان در جهت گسترش برنامه های ترویج کتاب و فرهنگی کتابخوانی

30 /1/ 1400
مشاهده
جشنواره مادران قصه گو در شهرستان فیروزه برگزار می شود
همزمان با ایام میلاد حضرت زهرا(س)؛

جشنواره مادران قصه گو در شهرستان فیروزه برگزار می شود

به همت اداره کتابخانه های عمومی فیروزه اولین جشنواره مادران قصه گوی شهرستان فیروزه در کتابخانه شهید بهشتی برگزار می شود.

30 /9/ 1399
مشاهده