فهرست

شهرستان كاشمر

کارگاه آموزشی قصه گویی خلاق در کاشمر
با همکاری ادارات کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش برگزار شد؛

کارگاه آموزشی قصه گویی خلاق در کاشمر

کارگاه آموزشی قصه گویی و قصه گویی خلاق با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به صورت مجازی در کاشمر برگزار شد.

25 /9/ 1399
مشاهده
 کارگاه آموزش ادبیات کودک و نوجوان ویژه مربیان پرورشی مقطع ابتدایی
با همکاری اداره کتابخانه های عمومی و اداره آموزش و پرورش کاشمر برگزار شد؛

کارگاه آموزش ادبیات کودک و نوجوان ویژه مربیان پرورشی مقطع ابتدایی

باهمکاری آموزش وپرورش و اداره کتابخانه های عمومی کاشمر کارگاه آموزش ادبیات کودک و نوجوان ویژه مربیان پرورشی مقطع ابتدایی برگزارشد.

25 /9/ 1399
مشاهده