فهرست

شهرستان كاشمر

تودیع و معارفه در اداره کتابخانه های عمومی کاشمر
با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی انجام شد؛

تودیع و معارفه در اداره کتابخانه های عمومی کاشمر

با حضور نمایندمردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشمر برگزار شد.

21 /1/ 1400
مشاهده
کارگاه آموزشی قصه گویی خلاق در کاشمر
با همکاری ادارات کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش برگزار شد؛

کارگاه آموزشی قصه گویی خلاق در کاشمر

کارگاه آموزشی قصه گویی و قصه گویی خلاق با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به صورت مجازی در کاشمر برگزار شد.

25 /9/ 1399
مشاهده