فهرست

شهرستان كوهسرخ

بزرگداشت سردار سلیمانی در کتابخانه شهید سلیمان نژاد روستای اوندر کاشمر

بزرگداشت سردار سلیمانی در کتابخانه شهید سلیمان نژاد روستای اوندر کاشمر

به همت کتابخانه عمومی شهید سلیمان نژاد، دو نشست کتاب خوان کتابخانه ای و بزرگداشت سردار دلها و همچنین نشست شاهنامه خوانی برگزار شد.

22 /10/ 1398
مشاهده
نهاد کتابخانه ها
با همکاری بخشداری کوهسرخ و اداره کتابخانه های عمومی رقم خورد؛

روزی برای کتاب در کوهسرخ

با همکاری و هم افزایی بخشداری کوهسرخ و اداره کتابخانه های عمومی کاشمر برنامه های متنوعی جهت بزرگداشت هفته کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه در این بخش اجرا شد.

3 /9/ 1397
مشاهده