فهرست

شهرستان گناباد

آیین افتتاح کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهر روشناوند گناباد برگزار شد
با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی؛

آیین افتتاح کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهر روشناوند گناباد برگزار شد

همزمان با هفته دولت آیین افتتاح کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهر روشناوند گناباد با حضور نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل کتابخانه های عمومی و جمعی از مسئولین و مقامات شهرستان برگزار شد.

8 /6/ 1400
مشاهده
جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار  ما در خانه می مانیم  برگزار شد
به همت کتابخانه شهید مطهری گناباد انجام شد؛

جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار ما در خانه می مانیم برگزار شد

جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار ما در خانه می مانیم توسط کتابداران کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد برگزار شد

28 /1/ 1400
مشاهده