فهرست

شهرستان گناباد

جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار  ما در خانه می مانیم  برگزار شد
به همت کتابخانه شهید مطهری گناباد انجام شد؛

جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار ما در خانه می مانیم برگزار شد

جشنواره نوروز 1400 با کتاب ، با شعار ما در خانه می مانیم توسط کتابداران کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد برگزار شد

28 /1/ 1400
مشاهده
زیباسازی بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد
توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان انجام شد؛

زیباسازی بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد

به همت اداره کتابخانه های عمومی گناباد،بخش کودک کتابخانه شهید مطهری شهرستان تجهیز و زیباسازی شد.

18 /1/ 1400
مشاهده