فهرست

شهرستان گناباد

خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب تهران
توسط اداره کتابخانه های عمومی گناباد انجام شد؛

خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با هدف تجهیز منابع کتابخانه ای طرح خرید کتاب از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد انجام شد.

2 /12/ 1399
مشاهده
جلسه خیرین کتابخانه ساز گناباد در روستای روشناوند
با هدف تسریع در اتمام پروژه کتابخانه ای صورت گرفت؛

جلسه خیرین کتابخانه ساز گناباد در روستای روشناوند

جلسه خیرین کتابخانه ساز در شهرستان گناباد با هدف بررسی آخرین وضعیت کتابخانه روستای روشناوند و اتمام این پروژه در دهیاری روستا برگزار شد.

2 /12/ 1399
مشاهده