فهرست

شهرستان مشهد

پیام تسلیت مدیرکل به کارشناس فرهنگی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد

پیام تسلیت مدیرکل به کارشناس فرهنگی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد

در پی درگذشت عموی بزرگوار سرکار خانم الهه فیض، کارشناس فرهنگی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.

26 /12/ 1399
مشاهده
بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد
در آخرین روزهای سال99 انجام شد؛

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی و هیئت همراه از کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) بازدید کردند.

26 /12/ 1399
مشاهده