فهرست

شهرستان نيشابور

پیام تسلیت مدیرکل به دبیر محفل ادبی مشکات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار

پیام تسلیت مدیرکل به دبیر محفل ادبی مشکات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار

در پی درگذشت مادر خانم گرامی جناب آقای دکتر جعفری نسب، دبیر محفل ادبی مشکات اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.

22 /4/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور برگزار شد؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش سرولایت نیشابور با حضور اعضا برگزار شد

30 /1/ 1400
مشاهده