1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : مجید ضیغمی
ایمیل:Kargozini@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره اداری

 
اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262  داخلی  110
 
نام و نام خانوادگی : محمد خویی
ایمیل:M.khoei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول اداری


 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  126

9
 
نام و نام خانوادگی : زهره حریرساز
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول دبیرخانه

 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014262- 051    داخلی  109