كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/4/24 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی : حجت پیرجاویر
ایمیل : Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول عمران

اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262     داخلی 131
نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده ساداتی
ایمیل : Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
اطلاعات تماس         تلفن : 051-  36014262  داخلی 124
نام و نام خانوادگی : فرزاد سلطانی
ایمیل : Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262   داخلی 138
 


 
بيشتر