1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : یاسر سیاوشی
ایمیل:A.Amar@mashadpl.ir
پست سازمانی:آمار،برنامه ریزی،پژوهش
 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051     داخلی  132