1396/12/26 شنبه

لطفا جهت ارتباط با مدیر کل، هماهنگی های لازم با مسئول دفتر  انجام شود.
 
نام و نام خانوادگی : حامد ملا امیری

ایمیل:daftar@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول دفتر مدیر کل

 
اطلاعات تماس         تلفن :  36014260  -  051