کتابخانه در ماهی که گذشت،
در ماه گذشته برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه بنت الهدی صدر قوچان برگزار شد.
کتابخانه در ماهی که گذشت؛
برنامه های متنوع فرهنگی در ماه گذشته در کتابخانه های عمومی شهرستان بردسکن برگزار شد.
حال خوش خواندن در خراسان رضوی(85)
به همت کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام و صالح آباد برنامه های فرهنگی ویژه هفته کتاب برگزارشد.
به همت کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب برگزار شد؛
به مناسبت هفته کتاب،نشست کتاب خوان ویژه مادران کتابخوان در کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب برگزار شد.
تور کتاب و دانایی گناباد(7)
تور کتاب و دانایی هفته کتاب گناباد، با معرفی خلاقانه کتاب پستانداران ایران در موزه حیات وحش شهرستان گناباد به ایستگاه آخر رسید.