نام و نام خانوادگی : حجت پیرجاوید
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس  مسئول عمران

 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  131


 
نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده ساداتی
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262  داخلی 124
 
نام و نام خانوادگی : فرزاد سلطانی
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
 
اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262 داخلی 138
نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده ساداتی
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
اطلاعات تماس         تلفن : 051-36014262  داخلی