سه‌شنبه 27 مهر 1400   21:51:50
Videocompressor 1399/2/7 یکشنبه Video.Compressor.Pro.1.2.00_androidgozar.com.apk
6.84 MB
HandBrake64 1399/2/7 یکشنبه HandBrake64.rar
13.95 MB
HandBrake32 1399/2/7 یکشنبه HandBrake32.rar
10.39 MB
Adobe Flash For FireFox 1399/1/17 یکشنبه Flash Player.rar
20.83 MB
ریموت دسکتاپ 1396/7/15 شنبه anydesk.zip
1.79 MB
بروز رسانی بلوتوث سندر3 1395/3/24 دوشنبه Filez_v121.part3.rar
562.272 KB
بروز رسانی بلوتوث سندر 2 1395/3/24 دوشنبه Filez_v121.part2.rar
5.24 MB
بروز رسانی بلوتوث سندر 1395/3/24 دوشنبه Filez_v121.part1.rar
5.24 MB
اموزش مکاتبات اداری 1393/10/1 دوشنبه آموزش مکاتبات اداري(خراسان رضوي).docx
2.44 MB

اتوماسیون برای مسئو.لین کتابخانه 1393/9/9 یکشنبه مراحل انجام اتوماسيون اداري براي مسوولين کتابخانه ها.doc
47.616 KB
اسكن 1390/11/24 دوشنبه Imaging.rar
1.01 MB
چاپ 1390/11/24 دوشنبه Print.rar
1.45 MB

غير دبيرخانه 1390/8/4 چهارشنبه مراحل انجام اتوماسيون اداري در غير دبيرخانه.doc
48.128 KB
دبيرخانه 1390/8/4 چهارشنبه مراحل انجام اتوماسيون اداري در دبيرخانه.doc
31.744 KB
1393/4/12 پنجشنبه