1396/12/25 جمعه
 
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان
ایمیل: Modir@mashadpl.ir
پست سازمانی : مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
اطلاعات تماس         تلفن : 36014260-051
نام و نام خانوادگی : مهری عاقبتی
ایمیل:m.ketabkhaneha@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون امور کتابخانه ها و همکاریها
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051   داخلی 117
نام و نام خانوادگی : مهدی اصلاحی
ایمیل : edari.mali@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون اداری و مالی
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051   داخلی 108