بيشتر
ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در برپایی تمدن نوین اسلامی
میدان‌داری خیران سبزواری در ساخت کتابخانه
رسانه و ضرورت ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی
مسابقه بزرگ کتابخوانی «به جوانان عزیزم» توسط کانون شهید روحی برگزار می شود
۳ سالن مطالعه در مشهد همزمان با پنجمین روز هفته کتاب افتتاح شد
 3سالن مطالعه در مشهد مقدس در پنجمین روزهفته کتاب افتتاح شد
افتتاح ۳ سالن مطالعه در مشهد
سالن مطالعه در مشهد مقدس در پنجمین روزهفته کتاب افتتاح شد
امضای دو تفاهم نامه همکاری در کتابخانه های عمومی استان
امضای دو تفاهم نامه همکاری در کتابخانه های عمومی استان
امضای دو تفاهم نامه همکاری
ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند هم افزایی بین کانون های مساجد و تشکل های فرهنگی است
تفاهم نامه همکاری بین کانون مساجد خراسان رضوی و کتابخانه های عمومی امضاء شد
باید از ظرفیت کانون های مساجد در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی استفاده می شود
شهردار مشهد برای ساخت کتابخانه در حاشیه این شهر اعلام آمادگی کرد
پیشرفت و نوآوری در سایه زحمات فعالان حوزه کتاب محقق می‌شود
جامعه کتاب‌خوان، جامعه پیش‌رو است
شهرداری برای راه اندازی کتابخانه سیار در حاشیه شهر آمادگی دارد
تفاهم نامه همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و ستاد اقامه نماز استان امضا شد
جامعه کتاب‌خوان، جامعه پیش‌رو است
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 [PageVisit]