دوشنبه 7 بهمن 1398 کتابخانه ای خوب برای مردمی فوق العاده https://shahraranews.ir/fa/news/13815/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD8A7DB8C-D8AED988D8A8-D8A8D8B1D8A7DB8C-D985D8B1D8AFD985DB8C-D981D988D982E2808CD8A7D984D8B9D8A7D8AFD987 عطایی - صدر - نهم دی‌ماه سال گذشته بود که کتابخانه شهدای مدافع حرم با هدف پاسداشت نام و یاد شهدای مدافع حرم و اهتمام به انتقال ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌های آن‌ها افتتاح شد. سکونت بسیاری از خانواده معظم شهدای مدافع حرم در محدوده کتابخانه باعث شد تا این نام برای کتابخانه انتخاب شود.
بيشتر
 [PageVisit]