پنجشنبه 17 بهمن 1398 تصاویر/ افتتاح کتابخانه عمومی حضرت جوادالائمه (ع) در مشهد https://defapress.ir/fa/news/382841/D8AAD8B5D8A7D988DB8CD8B1-D8A7D981D8AAD8AAD8A7D8AD-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D8ADD8B6D8B1D8AA-D8ACD988D8A7D8AFD8A7D984D8A7D8A6D985D987-D8B9-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF آیین افتتاح کتابخانه عمومی حضرت جوادالائمه (ع) با حضور ارشد نظامی آجا در شمال‌شرق و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق نزاجا در مشهد مقدس برگزار شد.
بيشتر
 [PageVisit]