خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
یکشنبه 20 بهمن 1398 افتتاح 4 کتابخانه در شهرهای بردسکن، خلیل‎آباد و تربت‌حیدریه https://www.isna.ir/news/98112014759/D8A7D981D8AAD8AAD8A7D8AD-4-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8AFD8B1-D8B4D987D8B1D987D8A7DB8C-D8A8D8B1D8AFD8B3DAA9D986-D8AED984DB8CD984-D8A2D8A8D8A7D8AF-D988-D8AAD8B1D8A8D8AA-D8ADDB8CD8AFD8B1DB8CD987

افتتاح 4 کتابخانه در شهرهای بردسکن، خلیل‎آباد و تربت‌حیدریه

بيشتر
 [PageVisit]