خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
شنبه 21 تير 1399 کتابخانه شخصی آیت‌الله رحمت وقف کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) مشهد شد https://www.farsnews.ir/razavi/news/13990419000410/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B4D8AED8B5DB8C-D8A2DB8CD8AAE2808CD8A7D984D984D987-D8B1D8ADD985D8AA-D988D982D981-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D8A7D985D8A7D985-D8AED985DB8CD986DB8 کتابخانه شخصی آیت‌الله رحمت وقف کتابخانه مرکزی امام خمینی(ره) مشهد شد
بيشتر
 [PageVisit]