خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
پنجشنبه 6 شهريور 1399 برگزاری مراسم رونمایی از دستگاه ضدعفونی کننده کتاب در مشهد https://www.yjc.ir/fa/news/7472962/D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1DB8C-D985D8B1D8A7D8B3D985-D8B1D988D986D985D8A7DB8CDB8C-D8A7D8B2-D8AFD8B3D8AADAAFD8A7D987-D8B6D8AFD8B9D981D988D986DB8C-DAA9D986D986D8AFD987-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF
برگزاری مراسم رونمایی از دستگاه ضدعفونی کننده کتاب در مشهد
بيشتر
 [PageVisit]