پنجشنبه 24 مهر 1399 گویاسازی کتاب‌ها برای نابینایان؛ چالش کتابخانه‌های عمومی با ناشران http://www.ibna.ir/fa/report/297202/DAAFD988DB8CD8A7D8B3D8A7D8B2DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8-D987D8A7-D986D8A7D8A8DB8CD986D8A7DB8CD8A7D986-DA86D8A7D984D8B4-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D986D8A7D8B4D8B1D8A7D986
وضعیت خدمات کتابخانه‌ای به روشندلان در مشهد؛

گویاسازی کتاب‌ها برای نابینایان؛ چالش کتابخانه‌های عمومی با ناشران

کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد، دومین کتابخانه عمومی مجهز به بخش نابینایان در کشور است. این کتابخانه با 400 نسخه کتاب بریل و بالغ بر 12 هزار کتاب گویاسازی شده، در حال خدمت‌رسانی به 310 عضو روشندل خود است.
گویاسازی کتاب‌ها برای نابینایان؛ چالش کتابخانه‌های عمومی با ناشران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در خراسان رضوی، 15 اکتبر روز جهانی نابینایان است؛ بخشی از جامعه که کنش دیدن برایشان متفاوت رقم می‌خورد و همین تفاوت،
بيشتر
 [PageVisit]