فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

تازه‌ترين اخبار

با حضور فعال مسئولین کتابخانه ها؛

اولین مرحله طرح «مأموریت کتابخانه من» به پایان رسید

سه کتابخانه عمومی مشهد در اولین مرحله طرح «ماموریت کتابخانه من» به عنوان کتابخانه برتر برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ با حضور فعال مسئولین کتابخانه های عمومی کشور، اولین مرحله طرح «مأموریت کتابخانه من» با معرفی سه کتابخانه برتر از شهرستان مشهد به پایان رسید.
در این مرحله سمیه احمدنژاد، مسئول کتابخانه عمومی هجرت؛ وجیهه حسینی، مسئول کتابخانه عمومی دکتر عباس حری و مهشید متحدی، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری از شهرستان مشهد حائز کسب رتبه های برتر گردیدند.
در مرحله نخست این طرح، کتابخانه‌های داوطلب راه‌یافته به این طرح طی زمستان ۱۳۹۹ در تعامل با دفتر برنامه‌ریزی نهاد و اساتید مدعو، آموزش‌های تخصصی فشرده و مشاورۀ لازم را برای رسیدن به مأموریت ویژۀ خود دریافت و مستندات لازم برای آن را تدوین کرده و با حضور فعال و مشتاقانه در گروه‌های همفکری و یادگیری مستمر، در جریان بهبود زندگی جمعیت خدمت‌گیر کتابخانۀ خود پیش رفتند.
شخصی‌سازی مأموریت کتابخانه، تحلیل مأموریت‌های کتابخانه‌ای، شناسایی زمینه و ذینفعان کتابخانه، بررسی جمعیت خدمت‌گیر کتابخانه، استقرار کارگروه برنامه‌ریزی کتابخانه، طراحی خدمت در کتابخانه، تست خدمت و اجرای آن، برآمد محوری و برآمدسنجی خدمات کتابخانه‌ها، توافق داخلی و خارجی بر مأموریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی آن از مهم‌ترین مباحث این دوره بود.

سمیه احمدنژاد، مسئول کتابخانه عمومی هجرت مشهدمهشید متحدی، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری مشهد


وجیهه حسینی، مسئول کتابخانه عمومی دکتر عباس حری مشهد