فهرست

با كتابداران

یادداشت کتابدار؛

خورشید دراوج

سید محمد مدنی، کتابدار کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس س ره) در یادداشتی به 29تیرماه سالروز دیدار کتابداران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب در سال 90پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی سید محمد مدنی، کتابدار کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس س ره) در یادداشتی به 29تیرماه سالروز دیدار کتابداران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب در سال 90 پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

بیست ونهمین روز ازاولین ماه فصل تابستان رادوست دارم تیرماه آغاز فصل گرم تابستان است وخورشید دراوج.دراین گرما هیچ چیز چون سایه ای درختی وجرعه آب سردی دلچسب وشیرین نیست
اما دراین روز خورشید جلوه نمایی کرد وبا گرمای خود جان وقلبم را گرم وشاداب کرد.

آن روز به دیدار خورشید رفتیم دیداری که سالها آرزویم بود واینک وقت وصال رسیده بود وخورشید چه مهربان وبالبخندی امیدوارکننده آمد...
کتابخانه ها نماد دانایی آگاهی وشناسنامه فرهنگ یک جامعه است کشورهایی که کتابخانه های غنی وبزرگ وپرمحتوا داشته اند دانشمندان وعالمان وخردمندان بسیار داشته اندوخداراشکر ایران مهدتمدن وفرهنگ وسرزمین انسانهای بزرگ ونامدار است.وکتابداران سربازان مقدم جبهه دانایی وآگاهی هستند
این اولین دیداررسمی کتابداران واصحاب کتاب ومطالعه با مقام معظم رهبری بود. بزرگ مردی که خود از پیشتازان ونام آوران فرهنگ کتاب وکتابخوانی است .کتاب دوست وانیس همیشگی این مرد بزرگ است. درتاریخ ندیده ام رهبری را که باوجود مشغله های فراوان اینگونه باکتاب مانوس باشد...
وسرانجام انتظار به پایان رسید وخورشید درحسینیه امام خمینی(ره)طلوع کرد وفرزندان خود را مورد تفقد ولطف قرار داد.چهره ایی باصلابت اما مهربان وچه زیبا شروع به سخن کرد....
خیلی خوش آمدیدبرادران وخواهران عزیزاهل کتاب.جلسه یک جلسه ی صد درصد فرهنگی است.وبنده حقیرقصد اولم ازایجاد این جلسه وملاقات باشما برادران وخواهران عزیز.یکی تشکر اززحمات مسولان کتابخانه ها وکتابدارها درسراسرکشور بوده.به خاطر کاربزرگ ومهمی که انجام میدهند ودیگری درواقع یک رمز احترام به کتاب وکتابخوانی واهمیت کتاب درجامعه است...
به خودبالیدم که کتابدارام بااین فرمایشات در دوره ایی که فرهنگ مظلوم ومهجور است وکتاب وکتابخانه وکتابدارزیاددیده نمی شوند رهبریک جامعه ازاین قشر به بزرگی یاد میکند.جملاتش همه ازجنس نور وفضیلت بود سازنده تاثیر گذار و پرمحتوا برای یادآوری آن روز بزرگ بعضی از فرمایشات ایشان رایاد آور می شوم به امید انکه همگان. اصحاب فرهنگ وهنر کتابداران ودست اندرکاران فرهنگ وتمدن این سرزمین بار دیگر این فرمایشات را باگوش جان ودل بشنوند وبه آن عمل کنند...
هرچه ما پیش برویم.احتیاج مابه کتاب بیشترخواهدشد.این که کسی تصور کند باپدید آمدن  وسایل جمعی جدید ونوظهورکتاب منزوی خواهد شد.خطاست.کتاب روز به روز درجامعهی بشری اهمیت بیشتری پیدامی کند.
یک نکته این است کا ما اگر درصددهم افزایی آحاد خودمان. ازلحاظ فکروتجربه وذوق هستیم.بایستی ارتباط خودمان را با کتاب بیشتر کنیم.کتاب مجموعه ای است ازمحصولات یک فکر.یک اندیشه.یک ذوق یک هنرمجموعه ای است ازیافته های یک یا چندانسان..
کتابخوانی بایددرجامعه ترویج شود.واین کاربرعهده همه ی دستگاه هایی است که دراین زمینه مسولند.ازمدارس ابتدایی بگیرید که برنامه یی باید باشد که کودکان ما رااز اوان کودکی به خواندن باتحقیق وتامل تادستگاه های ارتباط جمعی تاصدا وسیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون...
یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه‌گیر شود. ما امروز میبینیم برای کالاهای کم‌اهمیت که تأثیری هم در زندگی انسانها ندارند، صاحبانش تبلیغات رنگینِ عجیب و غریبی را متصدی میشوند، مباشر میشوند؛ دستگاه‌های ارتباط‌جمعی، مطبوعات، صدا و سیما آنها را پخش میکنند؛ در حالی که آن محصولات هیچ ضرورتی ندارند، هیچ لزومی ندارند، یک چیز اضافی در زندگی هستند؛ گاهی بودنشان مفید است، گاهی بودنشان حتّی مفید هم نیست؛ شاید مضر هم هست. محصولی با عظمت کتاب، با ارزش کتاب، درخور این است که تبلیغ بشود؛ تشویق بشوند کسانی که میتوانند کتاب را بخوانند؛ این را ما باید به صورت عادت در بیاوریم...
یک مسئله، مسئله‌ی کتابخانه‌هاست. خب، کتابداران محترم زحمات عمده‌ای را در این زمینه به عهده میگیرند و متصدی و مباشرند. بنده از دوران نوجوانی در مراجعه‌ی به کتابخانه‌ها، نقش کتابداران را از نزدیک مشاهده میکردم. میرفتیم کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی و میدیدم که کتابدارهای آنجا چه نقشی ایفاء میکنند، چه زحمتی میکشند، چه دلسوزیای به خرج میدهند. نفس کتابداری، یک کار انسانىِ فرهنگىِ برجسته‌ای است؛ منتها کتابدار صرفاً آن کسی نیست که خدمتِ آوردن و دادن کتاب را به عهده میگیرد؛ کتابدار میتواند منبع و منشأ و مرجعی باشد برای راهنمائی مراجعه کنندگان به کتاب
یک نکته‌ی دیگر، انتخاب و گزینش کتاب است. کتاب، محصول فکر و مغز و تجربه و هنر و ذوق یک کسی است یا کسانی است که این کتاب را تهیه و تولید کرده‌اند. لزوماً هر کتابی مفید نیست و هر کتابی غیرمضر نیست. بعضی کتابها مضر است. مجموعه‌ای که متصدی امر کتاب است، نمیتواند با اتکاء به این فکر که ما آزاد میگذاریم، خودشان انتخاب کنند، هر کتاب مضری را وارد بازار کتابخوانی کند - همچنان که داروهای مسموم را، داروهای خطرناک را، داروهای مخدر را متصدیان امور این داروها آسان و بیقید در اختیار همه نمیگذارند؛ از دسترس دور نگه میدارند؛ گاهی هشدار میدهند - این یک خوراک معنوی است؛ اگر فاسد بود، اگر مسموم بود، اگر مضر بود، ما به عنوان ناشر، به عنوان کتابدار، به عنوان کتابخانه‌دار، به عنوان متصدی پخش - به هر عنوانی که با کتاب ارتباط دارد - حق نداریم این را در اختیار افرادی قرار بدهیم که آگاه نیستند، ملتفت نیستند؛ که این در فقه اسلام، یک فصل مخصوص به خود دارد. پس باید مراقبت کرد. باید کتاب خوب را، کتاب سالم را در اختیار گذاشت.
ما به عنوان ملت ایران و به عنوان یک ملت مسلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط بنیانی و عمیق و کهن است. ما امروز و دیروز با مقوله‌ی کتاب آشنا نشده‌ایم. در کشور ما، بخصوص بعد از انتشار اسلام، کتابخانه‌های عظیم، مجموعه‌های علمی، مکتوبات باارزش، یک سابقه‌ی کهن تاریخی دارد. ما ملتی هستیم که با کتاب خیلی سابقه داریم؛
تولیدکنندگان کتاب هم بایستی به این معنا توجه کنند. در تولید کتاب - چه تولید به معنای ایجاد کتاب، چه تولید به معنای ترجمه‌ی کتاب، چه تولید به معنای نشر کتاب و در اختیار این و آن قرار دادن - به نیازها و خلأهای جامعه نگاه کنند؛ خلأهای فکری را، نیازهای فکری را بشناسند، انتخاب کنند، سراغ آنها بروند
من از این اجتماعی که امروز هست، میخواهم این استفاده را بکنم که یک تجدید مطلعی بشود در مسئله‌ی کتاب و کتابخوانی و کتاب خوب و کتاب مفید و کتاب سالم؛ یک حرکتی را همه‌ی مسئولان در کشور آغاز کنند؛ از آنهائی که برنامه‌ریزی میکنند، تا آنهائی که تولید میکنند، تا آنهائی که تبلیغ میکنند، تا مخاطبان کتاب، جوانها و غیر جوانها که کتاب را میخوانند، یک نگاه جدیدی داشته باشیم
به هر حال من، هم تشکر میکنم از مجموعه‌ی مسئولان امر کتاب، و هم خواهش میکنم که به مسئله‌ی کتاب به شکل جدیتری نگاه شود. کاری کنیم که کتابخوانی یک امر رائج بشود و کتاب از دست جوان ما نیفتد. این که گفته میشود در شبانه‌روز سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب فلان مقدار است، اینها آمارهای راضی کننده‌ای نیست؛ خیلی بیشتر از این باید باشد. هیچ وقت انسان از کتاب مستغنی نیست. از دوران نوجوانی، از اول سوادآموزی تا آخر عمر، انسان احتیاج دارد به کتاب؛ احتیاج دارد به درک مسائل و جذب مواد تغذیه‌ی معنوی و روحی و فکری؛ این بایستی در سطح عموم جامعه فهمیده شود و دنبال شود و اقدام شود
ان‌شاءاللَّه خداوند متعال شماها را موفق و مؤید بدارد. ما از زحماتتان تشکر میکنیم. از آنچه که اتفاق افتاده، خرسندیم و توقع ما این است که آنچه را که انجام دادید، ان‌شاءاللَّه به اضعاف مضاعف آنها را زیاد کنید. خداوند شما را کمک کند و ان‌شاءاللَّه مشمول دعای حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) باشید
چه شیرین وگوارا بود فرمایشات سکاندار  انقلاب اسلامی بزرگ مردی که پرچم عزت وعظمت مسلمانان را بردوش دارد.امیداست که کشتی به ساحل انتظارفرج برسد.انقلاب اسلامی ما مقدمه ایی باشد برای حکومت جهانی مهدی موعود(عج)...
خداوند به رهبر بصیر وفرزانه وحکیم انقلاب اسلامی طول عمر بابرکت وصحت وسلامت عنایت فرماید وتوفیق خدمت به مردم شریف ایران اسلامی راازما نگیرد...


 
عكس های مرتبط :