فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

خیرین

نیتهای خیری که فرهنگ سازند؛

اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

با نیت خیر جمعی از نیک اندیشان و فرهنگ دوستان استان، در 10ماهه گذشته از سال 99 کتابهایی با موضوعات مختلف به کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اهدا شده است.

اهدای بخشی از حقوق برای خرید کتاب کودک  کتابخانه های عمومی
مسئول دبیرخانه اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در اقدامی خیرخواهانه بخشی از حقوق خود را به مدت یکسال جهت خرید کتاب کودک  در کتابخانه های های عمومی مناطق محروم اختصاص داد.
زهره حریرساز هدف از این اقدام را شادی روح اموات خانواده بویژه مادر بزرگوار خود که به تازگی میهمان جوار حضرت حق شده است عنوان کرد.
وی ادامه داد: کمک به  افزایش حضور کودکان در کتابخانه های عمومی و شادی و نشاط آنان در کتابخانه همراه با همنشینی با کتاب و مطالعه یکی از آرزوی های من بوده است و امیدورام با این حرکت کوچک و ناچی قدمی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه برداشته باشم.