فهرست

فراخوان

www.iranpl.ir

انتصاب

در جلسه شورای برنامه ریزی انجام شد؛

مراسم تودیع و معارفه در اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

مراسم تودیع و معارفع معاون اداری مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ در جلسه شورای برنامه ریزی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی حسین نوربخش به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی معرفی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این جلسه گفت: به تلاشهای انجام گرفته در حوزه کتابخانه های عمومی استان، ظرفیت کتابخانه های عمومی افزایش پیدا کرده است و همه قسمتهای اداره کل و کتابخانه های استان در این افزایش کارکرد نقش داشته اند.

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان ادامه داد: در طول سالهای گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوب در کتابخانه های عمومی بودیم و این امر به لطف تلاش جدی و جهادی مجموعه اداره کل و کتابداران استان واقع شده است.

وی از تلاشهای انجام گرفته در این ایام در حوزه معاونت اداری مالی اداره کل تقدیر کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تسریع در امور مالی و اداری همراه با دقت ونظارت، حرکت با شتاب و در عین حال جلوگیری از اشتباه ، هماهنگی حوزه اداری مالی با دیگر بخشها و بخشهای مختلف با معاونت اداری مالی را از شاخصهایی دانست که در سالهای گذشته در این بخش وجود داشته و ادامه خواهد داشت.

در ادامه این جلسه از خدمات مهدی اصلاحی در طول ایام خدمت به عنوان معاون اداری مالی اداره کل تجلیل و حسین نوربخش به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی معرفی شد.