فهرست

كتاب‌خوان ماه

با ارائه ۵ اثر؛ منابع طرح کتاب‌خوان بهمن ماه ۱۳۹۹ معرفی شد کتاب های «عیسای روح‌الله»، «سلامتی چه نعمتی!؛ پنج حدیث از امام باقر (علیه‌السلام)»، «غواص‌ها بوی نعنا می‌دهند»، «معیشت مؤمنانه» و «انجمن یوزهای شریف» در طرح کتابخوان بهمن ماه ۱۳۹۹ معرفی شد.