1399/9/2 یکشنبه همزمان با هفته کتاب؛ برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی مرحوم ناوی سبزوار به همت کتابخانه عمومی زنده یاد فرامرز ناوی همزمان با هفته کتاب برنامه های فرهنگی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی  خراسان رضوی،به همت کتابخانه عمومی زنده یاد فرامرز ناوی همزمان با هفته کتاب برنامه های فرهنگی برگزار شد.
   
زهرا روحانی طلب، مسئول کتابخانه ضمن تبریک هفته کتاب گفت: تلاش کتابداران ما در در کتابخانه های عمومی این است که در کنار رساندن کتاب به مخاطبان، به بررسی و معرفی آثار بپردازند.

وی ادامه داد: ویژه برنامه های معرفی آثار و نوشته های نویسندگان بومی شهرستان سبزوار از جمله این فعالیت های کتابخانه در هفته کتاب بود.
 
وی ادامه داد: از ابتدای هفته کتاب برنامه ها ی فرهنگی با دعوت از نویسندگان شهرستان از جمله حسن دلبری شاعر مجموعه شعر پنجره های آجری ،حسن کی قبادی نویسنده رمان شاخه های روز ،ابوالفضل بروغنی نویسنده کتاب افسانه های محلی خراسان ،مرتضی دولت ابادی نویسنده رمان سالهای باد و خاکستر برگزار شد. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]