1399/9/2 یکشنبه رحمت الله فتاحی در تور مجازی کتابخانه گردی گناباد؛ رسالت کتابخانه های عمومی رشد فکری مردم است رحمت الله فتاحی استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش شناسی در پنجمین تور مجازی کتابخانه گردی گناباد شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ رحمت الله فتاحی استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش شناسی در پنجمین تور مجازی کتابخانه گردی گناباد شرکت کرد.

پنجمین تور کتابخانه گردی مجازی گناباد با پخش کلیپ معرفی کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت آغاز و سپس صحبتهای عفت جزایری، مسئول کتابخانه و مریم رشادتی، کتابدار ارائه شد.

رحمت الله فتاحی؛ استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه بیان کرد: کتاب ها خردهای دانایان اند. هر کتاب تلاش یک فرد نیست بلکه حاصل دانش متراکم انسان های مختلف است.

وی افزود: هدف ما بعنوان کتابدار این است که "خواندن" را با رویکرد "مسئله محور" و منابع کتابخانه ترویج نموده تا انسان ها دچار مساله و مشکل نشوند.

فتاحی اظهار داشت: کتابخانه یک واحد تنها نیست. در اروپا نهادهای مالی خوب با کتابخانه ها در ارتباط هستند. برای خدمات مسئله محور باید سوالهای مسئله محور داشت و پرسید.

در ادامه زهره فرجامی، به معرفی پایگاه اطلاعات "SID" پرداخت و افزود: این پایگاه در سال 83 توسط پایگاه اطلاعات علمی جهاد راه اندازی شد. دلیل معرفی این پایگاه رایگان و بسهولت در دسترس است می باشد.

وی، گفت: هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی "SID" اشاعه اطلاعات علمی، سرعت بخشیدن به کاوش ها و دستیابی آسان محققان به آخرین منابع است.

گفتنی، است: تور مجازی کتابخانه گردی با پخش کلیپ سرود "کتابدار" به پایان رسید. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]