1398/11/19 شنبه نشست کتاب خوان در کتابخانه شهید مصطفی خمینی روداب سبزوار به همت کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی روداب نشست کتاب خوان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی  اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،  به همت کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی روداب نشست کتابخوان کتابخانه ای برگزار شد.

در این نشست ۵ کتاب «دیدار با ملائک» توسط پریسا دارینی؛«زیتون سرخ خاطرات ناهید یوسفی» توسط یاسمن عطایی؛«شاهرگی برای حریم از سری کتب مدافعین حرم» نوشته سمانه خاکبازان، توسط مهدیه احمدی؛« یا زهرا زندگی و خاطرات شهید تورجی زاده» توسط مریم قلعه نوی و «آتش به اختیار» نوشته حجت ایروانی توسط فاطمه قلعه نوی معرفی شد.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]