1398/11/27 يكشنبه نشست کتاب خوان بزرگداشت مقام زن در کتابخانه شهید مطهری فریمان نشست کتاب خوان بزرگداشت مقام زن در کتابخانه شهید مطهری فریمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛نشست کتاب خوان بزرگداشت مقام زن در کتابخانه شهید مطهری فریمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست زهرا حسینی کاریزنوئی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری روز  زن را به بانوان حاضر در جلسه تبریک گفت و همچنین از نقش زن به عنوان یک قشر تاثیرگذار در جامعه بویژه ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین اهمیت مطالعه  کتاب  در خانواده سخن گفت.

در ادامه این نشست، کتابهای«سید بغداد» تالیف محمد طحان توسط الهام عباسی؛ کتاب «خاطر نازک گل» تالیف حسین سیدی، توسط مرضیه سبیلی؛ «پایی که جا ماند»تالیف سید ناصر حسینی، توسط مریم صدیق؛ «بزم باران» تالیف سعید عاکف، توسط زهرا فریمانی؛ «قدرت یک زن» تالیف لوئیزان  هی، توسط اکرم شیبانی و «خدایا با دردهایم چه کنم» تالیف زبیده خدایی، توسط مرضیه ابراهیمی معرفی شد.

  
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]