1399/2/10 چهارشنبه با معرفی 6 کتاب برگزار شد، نشست کتاب خوان مجازی توسط کتابخانه شهید مفتح مشهد به همت کتابخانه شهید مفتح مشهد نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 6 کتاب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به همت کتابخانه شهید مفتح مشهد نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 6 کتاب برگزار شد.

در این نشست کتابهای «حسین پسر غلامحسین» توسط مریم فیضی مقدم؛ «مادر بزرگ سلام می رساند و میگوید متاسف است» نوشته  فردریک، توسط سیده فاطمه عصاران ؛ «شام  برفی» نوشته محمدمحمودی، توسط مرضیه فیضی؛«آب هرگز نمی میرد» نوشته حمید حسام، توسط طاهره بهره مند؛«سکوت علی فریادعصمت» نوشته عطائی اصفهانی توسط طاهره بهره مند و «شاه و فرح  اسرار و ناگفته ها» نوشته ابوالفضل آتابای توسط ملیحه ضرابی معرفی شد.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]