1399/2/11 پنجشنبه با معرفی 9 کتاب برگزار شد؛ نشست کتاب خوان مجازی در کتابخانه مرحوم گلدانی سبزوار نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 9 کتاب توسط کتابخانه عمومی مرحوم فرزانه گلدانی سبزوار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 9 کتاب توسط کتابخانه عمومی مرحوم فرزانه گلدانی سبزوار برگزار شد.

در این نشست کتابهای «کتاب علی از زبان علی(ع)» تالیف محمد محمدیان، توسط حمید برزویی؛«سه دقیقه در قیامت» تالیف جمعی از نویسندگان موسسه شهید ابراهیم هادی، توسط امیر علی زرقانی؛«به یاری خداوند توانا»تالیف علی اکبری  توسط مجید اسدی؛«مردی در تبعید ابدی»تالیف نادر ابرهیمی توسط مریم  عباسی، «چگونه زندگی خود را طراحی کنید» تالیف ویل بورنت توسط  مریم عباسی؛ «کودکانه محمد(ص)» تالیف حسین فتاحی، توسط حنانه برزویی، «ریحانه بهشتی» تالیف سیما مخبر، توسط محسن زرقانی؛«من زنده ام»تالیف معصومه آباد توسط زهرا ابراهیمی و «سربلند» نوشته محمد علی جعفری توسط زهراسرپوشی معرفی شد.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]