با حضور کارشناسان امور توانبخشی بهزیستی برگزار شد؛ جلسه هم اندیشی در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد جلسه مشترک کارشناسان توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی و مسئولان بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه مشترک کارشناسان توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی و مسئولان بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد برگزار شد.

این جلسه با حضور عباس فیروزفر، کارشناس امور هنری و فوق برنامه و سمانه طاهری زاده، کارشناس توانبخشی استان خراسان رضوی به بررسی ابعاد تفاهم نامه ملی نهادکتابخانه های عمومی کشور با سازمان بهزیستی کشور پرداخته شد.

ملیحه فخار طبسی، معاون کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد در این جلسه به خدمات متنوع کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد برای نابینایان، ناشنوایان و سالمندان و معلولین اشاره کرد.

وی ادامه داد: خدمات کتابخانه در بخش های نابینایان ، ناشنوایان و خدمات تحویل مدرک کتابخانه به منظور تحویل منابع درب منزل برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و عضویت افراد نابینا و ناشنوا و معلولین رایگان می باشد.

در ادامه ساناز رهنما،کتابدار بخش ناشنوایان و به نمایندگی از کتابدار بخش نابینایان کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد نیز بر اختصاص منابع بریل، گویا و منابع خاص ناشنوایان به کتابخانه از طرف سازمان بهزیستی تاکید کرد.

وی بر معرفی کتابخانه و اطلاع رسانی جهت عضویت در کتابخانه به منظور بهره مندی از خدمات این بخش ها به گروه های خاص  در کانال ها و فضاهای مجازی و نیز در خصوص تولید محتوا تاکید کرد.

الهه فیض، رابط فرهنگی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد حضور مستمر کارشناسان بهزیستی در کتابخانه را باعث تداوم همکاریها و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در مناسبتها عنوان کرد.

وی پیشنهاد راه اندازی فضایی مناسب برای بازنشستگان و سالمندان جهت بهره مندی بیشتر از خدمات مختص به این گروه های خاص در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) را مطرح کرد.

در مقابل نیز مقرر شد که کتابخانه با تعامل با اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی جهت تهیه لیستی از کتابخانه هایی که مجهز به بخش های ارائه خدمات به گروه های خاص هستند  آماده و در اختیار ایشان قرار دهد.

کارشناس توانبخشی بهزسیتی خراسان رضوی نیز در این جلسه از همکاری و ارتباط بیشتر با کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) استقبال کردند.

مشارکت در راه اندازی بخش نابینایان در کتابخانه گلبهار شهرستان چناران، تغییر نام بند مربوط به ارائه خدمات به سالمندان به صورت ارائه خدمات به معلولین، سالمندان و کم توانان و تبادل منابع دیجیتالی و تهیه نامه مشترک از طرف کتابخانه و بهزیستی برای نصب تابلوهای ویژه نابینایان و ناشنوایان در مجاورت کتابخانه به سازمان ترافیک مشهد از جمله پیشنهادات کارشناسان توانبخشی بهزیستی استان در این جلسه بود.

در پایان بازدیدی از بخش های نابینایان، ناشنوایان، کودک کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) انجام شد. 
بيشتر
 [PageVisit]